İŞLETİM SİSTEMİNİN TEMELLERİ 

Bilgisayarlarda işletim sistemi, donanımın doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama programlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. En yaygın olarak kullanılan işletim sistemleri iki ana grupta toplanabilir: Microsoft Windows grubu ve UNIX benzeri işletim sistemlerini içeren grup (bu grup içinde pek çok Unix versiyonu, Linux ve Mac OS sayılabilir).

windows işletim sistemleri

 • MS-DOS ve PC-DOS
 • Windows 1.0
 • Windows 2.0
 • Windows 2.1 (Windows/286 ve Windows/386)
 • Windows 3.0, Windows 3.1, Windows 3.11 (ve Windows for Workgroups)
 • Windows 95 (Windows 4.0)
 • Windows 98 (Windows 4.1), Windows 98 Second Edition
 • Windows Millennium Edition (Windows 4.9)

OS/2 serisi

 • 16-bit Sürümler: OS/2 1.0 (CLI only), 1.1, 1.2, 1.3
 • 32-bit Sürümler: OS/2 2.0, 2.1, 2.11, 2.11 SMP, Warp 3, Warp 4
 • 32 bit Sürümlere kadar: OS/2 Warp 5

NT tabanlı ürün serisi

 • Windows NT 3.1, 3.5, 3.51
 • Windows NT 4.0
 • Windows 2000 (Windows NT 5.0)
 • Windows XP (Windows NT 5.1)
 • Windows Server 2003 (Windows NT 5.2)
 • Windows Vista (Windows NT 6.0)
 • Windows 7 (Windows 6.1)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10

Sistem Kaynakları

Sistem kaynakları, bilgisayar sistemi içerisinde kullanılan aygıtların (seri, paralel, usb port, fare v.s.), programların kontrol edilebilmesi, kullanıcılara hizmet edebilmesi için gerekli mekanizmaları anlatmak için kullanılan kelimelerdir. Sistem kaynakları, sistem içerisindeki donanım elemanlarının CPU ile haberleşebilmesi için paylaştırılır.

Kesme İstekleri (IRQ)

IRQ İngilizce karşılığı Interrupt Request, yani kesme isteği kelimelerinin kısaltmasıdır. IRQ ile donanımlar sistem işlemcisi ile iletişim kurarlar. Bir nevi her donanımın özel adresi denebilir.

Doğrudan Bellek Erişimi (DMA)

DMA İngilizce karşılığı Direct Memory Access anlamına gelen direkt hafıza erişimi kelimelerinin kısaltmasıdır. Özellikle disk sürücüleri ve benzeri cihazlar için bu seçeneğin aktif halde olması belli bir performans artışı sağlamaktadır. Çünkü bu durum sayesinde cihaz gerek duyduğu bilgileri işlemciye uğramadan direk olarak sistem belleğinden elde edebilir.

Giriş/Çıkış Adresleri (I/O)

Bilgisayarımızın patronu olan CPU'nun çevre aygıtlarıyla ve devre kartları(ses kartı, ethernet kartıvs.) ile iletişim kurmak ve bu aygıtları birbirinden ayırt edebilmek için kullandığı Giriş/Çıkış(Input/Output) adresleridir.

Bir İşletim Sisteminin Bileşenleri

Bir işletim sistemi, kavramsal olarak, üç grupta toplanabilecek bileşenlerden oluşur: Kullanıcı arayüzü (bu bir grafik kullanıcı arayüzü ve/veya komut satırı yorumlayıcısı ["kabuk" da denir] olabilir), dosya yönetim sistemi ve bir çekirdek.

Kullanıcı Arabirimi

Genel olarak arayüz, herhangi bir şeyin kullanımını ya da onda etkileşimi sağlayan kısım olarak düşünebilirsiniz.

Çekirdek

Çekirdek, diskteki dosyaların izlerini tutar, programları başlatır ve yürütür, belleği ve çeşitli süreçlerin kaynaklarını düzenler, ağdan paketleri alır ve gönderir, vb... Çekirdek kendi başına çok az iş yapar, fakat diğer servislerin kullanabileceği araçları sağlar. Ayrıca donanımlara doğrudan ulaşan kişileri önleyerek, onları kendi sunduğu araçları kullanmaya zorlar. Bu yolla çekirdek, kullanıcıları diğer kullanıcılara karşı koruyacak bir yol izler. Çekirdek tarafından sağlanan bu araçlar sistem çağrıları üzerinden kullanılır. Sistem Programları işletim sisteminin ihtiyacı olan çeşitli servisleri yerine getirmek için çekirdek tarafından sağlanan bu araçları kullanırlar. Çekirdek, işletim sisteminin kalbidir. Adından da anlaşılabileceği gibi, "kabuk", çekirdeğin çevresini sararken, donanımla iletişim kurmak da çekirdeğin işidir. Donanım <-> Çekirdek <-> Kabuk <-> Uygulamalar

Dosya Yönetim Sistemi

İşletim sisteminin dosyaları organize etme ve yönetme için ne kullandığını gösteren ifadedir. Dosya verilerin toplandığı birimlerdir. Sanal olarak bilgisayar bütün verilerini dosya olarak saklar. Bir çok dosya tipi vardır. Program dosyaları, veri dosyaları, text dosyaları gibi…Dosya sistemi adıverilen bir yol ile işletim sistemi dosyaların içindeki bilgileri organize eder. Genelde işletim sistemleri hiyerarşik dosya yönetim sistemini kullanır. Bu sistem ağaç yapısı adı verilen klasörler içerisinde dosyaları organize eder. Bu klasör sisteminin başlangıç noktası kök dizindir (root directory, C:>). Dosya yönetim sisteminin temel işlevleri üç maddede toplanmıştır:
1 -Mantıksal dosya yapılarından fiziksel yapılara geçişin sağlanması.
2 - İkincil belleklerin verimli kullanılmasını sağlanması.
3 - Dosyaların paylaşılması, korunması ve kurtarılması ile ilgili araçların Sağlanması.

İşletim Sisteminin İşlevleri

Dosya ve Klasör Yönetimi

Dosyaları ve klasörleri yönetme, kaynakları saklama ve güvenliğini sağlamayı, bu Kaynakları ağ kullanıcılarının kullanımına sunmayı ve yine bu kaynaklardaki değişiklikleri yönetmeyi içerir. Bilgisayarda bulunan işletim sistemleri, tüm programlar, oyunlar, bizim hazırladığımız belgelerdosyalar halinde saklanır. Bu dosyalar bilgisayarımızda harddisk adını verdiğimiz fiziksel bir aygıtta saklanır ve bu dosyaları kendi aralarında gruplamak içinde klasörler kullanılır. Yani verilerin bir arada tutulduğu ortamlara dosya denir.

Sürücü: Dosya ve klasörlerin saklanabileceği fiziksel ortamlardır ve alfabede bulunan harfler ile temsil edilirler.

Klasör: Sürücüler içerisinde bulunan ve dosyaları gruplamak amacı ile kullanılan program grup isimleridir

Dosya: Bilgisayarda yaptığımız her işlem dosyalar aracılığı ile yapılmaktadır. Aşağıda belli birkaç dosya uzantı örneği bulunmaktadır

Uzantı Açıklama

Exe      Uygulama dosyaları
Bat      Toplu işdosyaları
Txt       Metin dosyaları
Bmp    Resim dosyaları
Jpg       Resim dosyaları
Doc      Microsoft Word dosyaları
Xls       Microsoft Excel dosyaları
Ppt       Microsoft Powerpoint dosyaları
Zip       Sıkıştırılmış dosyalar
Top